Naam:  Stichting Westfriesland voor Burundi 

De stichting is bij het grote publiek beter bekend onder de naam: Amahoro

 

Adres: 

Secretariaat Stichting Westfriesland voor Burundi  

Diamantplein 8

1625 RR Hoorn 

www.amahoro-hoorn.nl 

 

De stichting is telefonisch bereikbaar via de voorzitter op nummer 0229-238450

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het financieel en moreel ondersteunen van projecten welke worden opgezet door de Burundese NGO: Hope Family Ministries, met als eerste prioriteit, de financiering van onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen in Burundi. Daarnaast het ondersteunen van andere langlopende projecten van Hope Family Ministries – waaronder de bouw van een multifunctioneel centrum in de regio Muhaza, waar plattelandskinderen technisch onderwijs zullen ontvangen en vrouwen allerlei cursussen kunnen volgen. Ook in die fase zal Amahoro dit project blijven ondersteunen.

 

Beleid

Het beleid van de stichting is erop gericht om elk jaar 100 kinderen naar school te laten gaan en een bijdrage te leveren aan het bovengenoemde project in Muhaza. Om dat laatste mogelijk te maken, is in de afgelopen jaren het aantal te ondersteunen kinderen teruggebracht van 200 naar 100 kinderen per jaar. Voor het schoolgaan van 100 kinderen is ongeveer € 8.500,- nodig. 

 

De stichting heeft een aantal vaste sponsoren, die een of meer kinderen voor hun rekening nemen.

De stichting mag zich verheugen in de steun vanuit de kerkelijke diaconale instellingen en richt haar 

beleid op uitbreiding van het aantal gemeenten. In de loop van het jaar worden acties gevoerd om de benodigde gelden bijeen te brengen.

 

Bestuur

dhr. T. Heijboer (voorzitter) PKN Pastor
mevr. M. van de Gulik (secretaris) Onderwijsgevende en bestuurssecretaris
mevr. M. Snijders (penningmeester) Directeur administratiekantoor A.K.S. en penningmeester
dhr. R. Visser (bestuurslid) R.K. Diaken
dhr. H. Arents (bestuurslid) Computer deskundige

 

 

 

 

 

 

Beloningsbeleid

Alles wat de bestuursleden doen, doet zij pro deo. Ze vormen eigenlijk ook een werkgroep. Er worden wel kosten vergoed, maar behalve de inkoop van bonbons voor de actie, zijn die er eigenlijk niet. 

 

Officiële gegevens

Naam Stichting West-Friesland voor Burundi
Kamer van Koophandel 37157538
RSIN/Fiscaal nummer 8214.66.379

 

 

 

 

 

 

Verslag van de activiteiten

 

1. Bonbonactie. 

 Ook in het najaar van 2016 is er weer een bonbonactie gestart, die tot ver in 2017 heeft doorgelopen. De bonbons worden voor een vriendenprijs ingekocht, door de bestuursleden verpakt en vervolgens bij diverse gelegenheden verkocht.  
 

2. Bonbonverkoop bij Noppes.

Dit betreft een doorlopende actie. Onze bonbons staan het hele jaar op de counter van een aantal NOPPES-vestigingen in Noord Holland benoorden het IJ. 
 

3. CD actie.

Het Westfries mannenkoor stelt ons geheel gratig CD’s ter beschikking, die we voor een kleine prijs verkopen aan  belangstellenden. 
 

4. Vastenactie in PKN-Hoorn.

De PKN-gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker heeft de opbrengst van haar vastenactie ter beschikking gesteld van Amahoro. Ter ondersteuning daarvan hebben bestuursleden voorlichting gegeven over het werk van Amahoro en vooral dat van Hope Family Ministries.
 

5. Kunstveiling.

In samenwerking met de kunstenaarskring Wognum, is er in de maand juni een  kunstveiling georganiseerd in de kerk van Twisk.
 

6. Bezoek uit Burundi.

In de zomer van 2017 konden we, dank zij een extra bijdrage van enkele diaconieën/pci’s de voorzitter van Hope Family Ministries laten overkomen uit Burundi naar Nederland. Hij heeft op diverse plaatsen verteld over het werk van HFM. Hij deed dat o.a. op OBS De Bussel in Blokker. 
 

7. Actie met de kinderen van De Bussel. 

Die basisschool zal in december 2017 met alle leerlingen actie voeren voor Amahoro.  De defintieve vorm daarvan leest u binnenkort op deze website. 
 

8.Voorlichting en verkoop op Kerstmarkten.

Bestuursleden zullen op diverse kerstmarkten, w.o. de goede doelen markt in de Matteusparochie in Hoorn, voorlichting geven over het werk van de stichting en daar ook bonbons, kunst, werelwinkel-snuisterijen en CD. Te koop aanbieden. 
 
De financiële verantwoording van onze activiteiten vind u het jaarverslag.  
 
 

Jaarverslagen

 

Aanmelden Nieuwsbrieven/Informatie

  Helpt kinderen naar School!

  

Stichting West-Friesland voor Burundi, Hoorn

IBAN:NL36RABO0155014137

Bij het begin van het nieuwe schooljaar 2016/2017 heeft AMAHORO 12.760,00 euro overgemaakt naar HOPE FAMILY MINISTRIES. Daarvan wordt 11.760,00 euro besteed aan het schoolkinderen project en 1000,00 euro aan het bouwproject in Muhaza.