Missie

De stichting “Westfriesland voor Burundi” bestaat uit personen, die het grote verschil in ontwikkelingsmogelijkheden tussen kinderen in Nederland en in Burundi, als onrecht ervaren. De stichting wil een bijdrage leveren aan het opheffen van die verschillen, door kinderen in Burundi in de gelegenheid te stellen naar school te gaan. De “roots” van de stichting liggen in een diaconale werkgroep, die haar inspanningen voor de kinderen en jongeren in Burundi niet beschouwt als een zaak van liefdadigheid, maar als een kwestie van gerechtigheid: eerlijk delen.

Omdat arme mensen voor de meest elementaire rechten niet afhankelijk horen te zijn van rijken, is het streven van de stichting gericht op verzelfstandiging van de projecten. De stichting “Westfriesland voor Burundi” genereert fondsen voor kinderen in Burundi. 

 

 

Visie

We werken op basis van gelijkwaardigheid samen met Hope Family Ministries, een locale Non-Gouvernementele Organisatie. Wij zijn constant met Hope Family Ministries in gesprek en willen samen met hen zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een situatie waarin zij in staat zijn met eigen middelen te werken aan betere kansen voor kinderen in Burundi. Tot het zover is, genereert de stichting Westfriesland voor Burundi in Nederland fondsen om dat doel te bereiken. Het belangrijkste project is de financiering van een schoolcarrière voor 120 kinderen, die zonder deze steun niet naar school zouden kunnen gaan. De besteding van het geld is de verantwoordelijkheid van Hope Family Ministries. Zij selecteren de kinderen. Zij weten wat daar nodig is. (schoolspullen, uniformen, schoenen en een zeeppakket i.v.m. de hygiëne). Deze materialen worden in Burundi gekocht en uitgereikt.

Aanmelden Nieuwsbrieven/Informatie

  Helpt kinderen naar School!

  

Stichting West-Friesland voor Burundi, Hoorn

IBAN:NL36RABO0155014137

Bij het begin van het nieuwe schooljaar 2016/2017 heeft AMAHORO 12.760,00 euro overgemaakt naar HOPE FAMILY MINISTRIES. Daarvan wordt 11.760,00 euro besteed aan het schoolkinderen project en 1000,00 euro aan het bouwproject in Muhaza.