Stichting West-Friesland voor Burundi

Amahoro is het groetwoord in Burundi. De letterlijke betekenis is: Vrede.

In de jaren 1993-2003 was dat een wens met een diepe betekenis, want in die periode was het alles behalve

vrede tussen de twee grootste bevolkingsgroepen in het land: De Hutu‟s en de Tutsi.

Mede door de bemoeienis van Nelson Mandela zwijgen sinds 2003 de wapens. In 2005 brak de vrede uit.

 

Algemene doelstelling

De stichting heeft ten doel het financieel en moreel ondersteunen van projecten welke worden opgezet door de Burundese NGO: Hope Family Ministries, met als eerste prioriteit, de financiering van onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen in Burundi. Daarnaast het ondersteunen van andere langlopende projecten van Hope Family Ministries en andere ad hoc projecten. 

 

Werkgroep Amahoro

Niet lang daarna ontstond er in Hoorn een werkgroep van mensen die Burundi een beetje kennen en graag willen helpen dat land tot ontwikkeling te brengen. Die werkgroep tooide zichzelf met de naam Amahoro, vrede.

 

Stichting

Vooral omdat we graag de ANBI-status wilden, zijn we een stichting geworden. De naam Amahoro bleek al vergeven en daarom kozen we voor een nogal prozaïsche, maar vooral ook erg duidelijke naam:

 

Stichting West-Friesland voor Burundi.

 

Dat is onze officiële naam, deze naam staat ook onze bankrekening, NL36RABO0155014137,  we gebruiken echter nog steeds als een 'soort' roepnaam:

AMAHORO!

Bestuur

dhr. Harry Arents (voorzitter) Computer deskundige
mevr. Marga van de Gulik (secretaris) Onderwijsgevende en bestuurssecretaris
dhr. T. Heijboer (penningmeester) PKN Pastor
dhr. Matthijs Arents (bestuurslid) Communicatie
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officiële gegevens

Naam Stichting West-Friesland voor Burundi
Kamer van Koophandel 37157538
RSIN/Fiscaal nummer 8214.66.379

 

 

 

 

 

Jaarverslagen

Aanmelden Nieuwsbrieven/Informatie

  Helpt kinderen naar School!

  

Stichting West-Friesland voor Burundi, Hoorn

IBAN:NL36RABO0155014137

Bij het begin van het nieuwe schooljaar 2016/2017 heeft AMAHORO 12.760,00 euro overgemaakt naar HOPE FAMILY MINISTRIES. Daarvan wordt 11.760,00 euro besteed aan het schoolkinderen project en 1000,00 euro aan het bouwproject in Muhaza.